הערכת שווי חברות אחרי הקורונה

מגפת הקורונה השפיעה על רבים מאיתנו ועל אורך חיינו, אפשר היה להרגיש את השינוי שהביאה עימה החל באופי העבודה, אשר השתנה אצל לא מעט סקטורים ומקומות עבודה שונים והפכו למצומצמים יותר או עבדו במתכונות מקוונת. אך לא רק על החברות, אלא גם על החיים שלנו שהתרגלנו להזמין אוכל ולקניות לבית דרך אתרי האינטרנט והאפליקציות השונות.באמת לא מעט דברים השתנו במהלך השנה החולפת ואחד מהם הוא כמובן שווים של חברות שונות, ולמרות שחלק לא קטן מהן מתייחסות אל הקורונה כאל "תופעה בלתי צפויה", את ההשלכות לכך נוכל לראות כיום ויש להתייחס לכמה פרמטרים על מנת להעריך את שוויה בצורה נכונה. 

להבדיל בין החברות והעסקים

על מנת לבצע שווי ערך נכון לחברה יש קודם כל להבין לאיזה סקטור העסק או החברה משתייכים אליו, למשל רשת חנויות נעלים שנשארה סגורה במהלך כל הסגרים והמגפה אכן יכולה להרגיש פגיעה. אבל יחד עם זאת חברת הייטק שאכן הצליחה להמשיך בצורה סדירה, להעסיק את אותה כמות עובדים ואף להגדיל, אינה נחשבת לסקטור שנפגע מהגפה. לכן יש לקחת זאת בחשבון בזמן רכישה של החברה וכחלק מהרכישה גם לקחת בחשבון את סדר הגודל של החברה, כך שרשת בתי קפה יכולה להיפגע בזמן הסגר אך המוניטין שלה והניסיון שלה אינו נפגע ולעיתים אף יכולה לעלות בזמנים כאלו. להבדיל חברה שאינה יכולה "לספוג" סגר נוסף וייתכן ומצב כזה אף ישאירו אותה במצב של סכנה מוחשית, השוויה שלה עלול לרדת עקב הסיכונים שבקנייה שלה. לקריאה נוספת בנושא – https://www.laorc.co.il/he-area-of-activity/valuations

אומדנים נוספים להערכת שווי אחרי קורונה

לאור המשבר שפקד אותנו בשנה האחרונה ישנם כמה אומדנים אשר עשויים להשפיע על הדיווחים הכספיים של החברה, וסקירה שלהם יכולה לעזור באומדן שווי החברה בצורה מדויקת יותר עם התפרצות מגפת הקורונה. על כל חברה יש לחשב אומדנים אלו מכיוון שאלו יכולים להשפיע רבות על החברה ועל הפעילות העסקית שלה ושל נכסיה, וכן גם על אופי הדיווח הכספי שלה. 

1.נדלן

ייתכן ויחולו שינויים הערכת השווי של הנדל"ן להשקעה של החברה, גם ביחס להכנסות שצפויות וגם ביחס שיעור ההיוון של הנדל"ן. 

2.יחידות מניבות מזומנים

בחינה מחודשת של מוניטין, נכסים, נכסים בלתי מוחשיים ועוד פרמטרים אשר נחשבים יחידה מניבת מזומנים. 

3.מכשירים פיננסים

על החברה לבצע הערכה מחודשת של תשלומים ותקבולים אשר עלולים להשתנות ולפגוע בתזרימי המזומנים, על כן יש לבצע אומדן חדש של המכשירים הפיננסים השונים בהם החברה משמשת. 

4.עובדים

על החברה לבצע אומדן מחודש גם כן של ההתחייבות נטו של הטבות לעובדים, והדבר יעזור גם כן להבין את אומדן המזומנים וההוצאות.יחד עם אומדנים אלו ישנם עוד לא מעט אומדנים אשר יכולים לעזור לכל עסק וחברה על פי הסקטור אליה היא משתייכת, משך הזמן שבו היא מתקיימת, העמידות שלה לנזקים, כושר אשראי ועוד.